از من بِپُرس

سلام عشقای دل. امیدوارم حالت عالی باشه. اینجا هر سوالی که درمورد اپلای و مهاجرت تحصیلی میخوای میتونی بپرسی. با خیال راحت هر سوالی که ذهنتو مشغول کرده و میخوای از یه متخصص یا کاربَلد بپرسی، اینجا از من بپرس.

دوستدار شما

محمد حاجی جعفری

از من بپرس اپلای باما